Teenagers Young Team Together Cheerful C
unnamed-2.png
Börn, ungmenni & fjölskyldur
Picture1.jpg

UmÖnnU

Anna Friðrikka er sálfræðinemi undir handleiðslu Soffíu og Paolu og mun ljúka Mastersgráðu klínískri sálfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2022.

 

anna@sentia.is

Starfsreynsla

Anna hefur starfað mikið með ungu fólki með margþættan vanda. Starfaði hún á sambýli með ungu fólk með þroskaraskanir í x...

Samfélagsgeðteymi LSH

Anna Friðrikka starfaði á leikskólanum Miðborg með x deild.

Lauk Anna Friðrikka við starfsnám á þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar þar sem hún sinnti málefnum grunnskólabarna. Fer þar fram greiningarvinna ásamt styttri íhlutun fyrir börn og foreldra.

Anna Friðrikka tekur þátt í langtíma rannsókninni Lifecourse í Háskóla Reykjavíkur þar sem verið er að meta andlega líðan ungmenna á tímum Covid19. 

Rannsóknir

BS: Forvarnir gegn átröskun- samanburður á forvarnarnámskeiðum

MS: Lestraráhugahvöt og námsárangur 10 til 12 ára barna með ADHD einkenni

MSc:  Tengsl svefntruflanir (hrotur og kæfisvefn) og ADHD einkenna hjá börnum

Meðferðarnálgun

Hugræn atferlismeðferð (CBT)

Sérhæfing

Anna Friðrikka vinnur með börnum, unglingum og ungmennum sem eiga við ýmsan vanda að etja, t.a.m. kvíða, depurð, einbeitingar og hegðunarvanda. Veitir hún einnig foreldrum ráðgjöf í uppeldisfærni og úrræðum því tengdu.​ Mikill áhugi á meðferðar- og rannsóknarvinnu í tengslum við Athyglisbrest og ofvirkni/hvatvísi.

Menntun

Anna Friðrikka er í dag sálfræðinemi við Háskólann í Reykjavík og er að ljúka við meistaragráðu í klínískri sálfræði í vor.

Mastersgráða í Hagnýtri Sálfræði á skóla og þroska línu, Háskóli Íslands.

Bachelorgráða í Sálfræði frá Háskóla Íslands.