Teenagers Young Team Together Cheerful C
unnamed-2.png
Börn, ungmenni & fjölskyldur
margrét.jpg

Ummargréti

MA í heilbrigðisvísindum og er að ljúka námi í klínískri sálfræði við Háskólann í Reykjavík

 

margret@sentia.is

Starfsreynsla

Margrét hefur lokið meistaranámi í Heilbrigðisvísindum með áherslu á sálræn áföll og ofbeldi við Háskólann á Akureyri. Hefur hún einnig lokið við viðbótardiplóma á meistarastigi þar sem áhersla var á gagnrýna hugsun og siðfræði annars vegar og hins vegar geðheilbrigði. Er hún að ljúka við meistaragráðu í klínískri sálfræði við Háskóla Reykjavíkur í vor og starfar sem sálfræðinemi hjá Sentia Sálfræðistofu og Sjálfstyrki.

Margrét hefur starfað á heilabilunardeild á Landakoti, í íbúðarkjarna fyrir geðfatlaða og unnið að rannsóknum hjá Háskóla Reykjavíkur, m.a. kemur hún að veigamikilli rannsókn sem snýr að dómsal í sýndarveruleika.

Margrét hefur sótt námskeið og fyrirlestra sem snúa að þroska, hegðun og líðan barna og unglinga ásamt meðferðarúrræðum. Hefur hún fengið þjálfun í líkamsbeitingu og fleiri úrræðum á vegum Landspítala þegar hún starfaði með skjólstæðingum sem höfðu flókinn vanda. Margrét sækir sér vikulega handleiðslu og starfar mjög náið með reyndari sálfræðingum í flóknari málum. 

Sérhæfing

Margrét vinnur með börnum, unglingum og ungmennum sem eiga við ýmsan vanda að etja, t.a.m. kvíða, depurð, einbeitingar og hegðunarvanda. Veitir hún einnig foreldrum ráðgjöf í uppeldisfærni og úrræðum því tengdu.​

Menntun

Margrét er í dag sálfræðinemi við Háskólann í Reykjavík og lýkur við meistaragráðu í klínískri sálfræði í vor. Hefur hún þegar lokið við meistaragráðu í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri ásamt tveimur viðbótardiplómagráðum á meistarastigi, annars vegar þar sem áhersla var lögð á geðheilbrigði fólks og hins vegar gagnrýna hugsun og siðfræði.

Rannsóknir

Margrét hefur gefið út grein árið 2021 „This is the result of something else“: Experience of men that abused drugs and had experienced childhood trauma sem birtist í American Journal of Men‘s Health
https://doi.org/10.1177/15579883211009348

Margrét hefur fengið að koma að veigamikilli rannsókn hjá Háskóla Reykjavíkur sem snýr að notkun dómsals í sýndarveruleika fyrir þolendur ofbeldis.

Meðferðarnálgun

Hugræn atferlismeðferð (CBT)